За Бяла Слатина

Новини

17.01.2022
Те могат да се заплатят на две равни вноски - до 30 юни и до 31 октомври на текущата година. На предплатилите за цялата година в срок до 2-ри май се прави 5% отстъпка. Задълженията може да заплатите в брой или чрез ПОС-терминал в касите на Община Бяла Слатина, на адрес - ул.”Климент Охридски” №68, с...

22.12.2021
КАНАЛ-изградени общо 2 200 м.  Ул. „Н. Й. Вапцаров“ – от ул. „Места“ до ул. „Родопи“ Ул. „Бачо Киро“ – от ул. „Николай Хрелков“ до ул. „Родопи“ Ул. „Тодор Каблешков“ – от ул. „Бачо Киро“ до ул. „Никола Й. Вапцаров“ Ул. „Родопи“ – от ул. „Бачо Киро“ до ул. „Никола Й. Вапцаров“ Ул. „Съединение“ – от ул. „Родопи“ до ул. „Мизия“ Ул....

21.12.2021
В навечерието на Коледа, учениците от  Ученическия съвет при Професионална Гимназия по Облекло - “Елисавета Багряна“, зарадваха възрастните хора в Дом за стари хора „Св. Димитър“ , с. Попица и децата от ЦНСТ с. Б. геран, с изработени от тях коледни картички, сувенири, вкусни кексчета и сладки, приготвени в часовете по практика под ръководството на...


10.12.2021
Днес, 09.12.2021г., на основание заповед 405/08.06.2021г. на Кмета на община БялаСлатина, комисия в състав:Председател: Десислава Красимирова Стефанова – главен експерт в дирекция„Хуманитарни дейности и интеграция“ в Общинска администрация Бяла Слатина и ръководителна проектаи членове:1. Деница Пламенова Василева - Старши експерт в дирекция „Правна“ в Общинскаадминистрация Бяла Слатина и координатор на проекта;2. Мариян Мариев Славчев –...

09.12.2021
Със заповед № ОХ-1070/25.11.2021г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 1564 длъжности за приемане на служба в доброволния резерв на български граждански освободени от военна служба без провеждане на конкурс за:  - Сухопътните войски – 1344 длъжности; - Военноморските сили - 18 длъжности; - Централно военно окражие - 202 длъжности.  Приемането на документи на кандидатите се...

Галерия