Община Бяла Слатина - Официален Интернет сайт
 
 
 
 
 
   
Добре Дошли

Сградата на община Бяла Слатина

Слънчогледи край община Бяла Слатина

Културен дом в община Бяла Слатина

Изглед към община Бяла Слатина

19.12.2014
Поздравление на кмета на община Бяла Слатина инж. Иво Цветков послучай Коледните и Новогодишни празници

Уважаеми съграждани, Нека светлите Коледни празници Ви донесат щастие, вълнуващи мигове и незабравими преживявания!


18.12.2014
Призив за подкрепа на обявена "Кампания за опазване на българската гора и природа"

Министерство на земеделието и Изпълнителна агенция по горите. За опазване на българската гора.


15.12.2014
Съобщение съгласно чл.62, ал.1, от Закона за водите

Относно постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от шахтов кладенец.


28.11.2014
Встъпителна пресконференция по Проект „Като в свой дом”, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.2.12-0060-C0001

На 28.11.2014 г. в ресторант „ Скът“ гр. Бяла Слатина се проведе встъпителна пресконференция по Проект „Като в свой дом”, договор за безвъзмездна финансова помощ...


24.11.2014
Встъпителна пресконференция по Проект № BG051PO001-5.2.12-0060-C0001 „Като в свой дом”

Община Бяла Слатина организира встъпителна пресконференция по Проект № BG051PO001-5.2.12-0060-C0001 „Като в свой дом”, която ще се проведе в гр. Бяла Слатина, на 28.11.2014 г....


21.11.2014
Две Обяви на Дирекция "Бюро по труда" - гр. Бяла Слатина

Дирекция "Бюро по труда" гр. Бяла Слатина уведомява за Инициатива на Агенцията по Заетостта, с която през периода 24 - 28.11.2014 г. от 10.00ч. до...