Добре Дошли

Отчет на Кмета за мандат 2011-2015 г.

Сградата на община Бяла Слатина

Слънчогледи край община Бяла Слатина

Културен дом в община Бяла Слатина

Изглед към община Бяла Слатина

07.10.2015
Заключителна пресконференция по проект „Като в свой дом” по Договор № BG051PO001-5.2.12-0060-C0001

Община Бяла Слатина организира заключителна пресконференция по по проект „Като в свой дом”, Договор № BG051PO001-5.2.12-0060-C0001, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да...


23.09.2015
Министерство на Отбраната. Обяви за два конкурса.

Обявяване на вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.Списък...


07.09.2015
Програма на общински турнир „Бяла Слатина 2015”

Програмата на футболния турнир - тук!


02.09.2015
Заповед № 640/02.09.2015 г. на кмета на община Бяла Слатина

Заповед № 640 от 02.09.2015 г. на кмета на община Бяла Слатина - инж. Иво Цветков за опазване на обществения ред и общинските имоти на...


01.09.2015
Обява за търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 24.09.2015 г. от 14.00 ч. в залата на Общински съвет- Бяла Слатина,...


27.08.2015
Отчет на изпълнението на Програмата за управление на Кмета на община Бяла Слатина за мандат 2011 - 2015 г.

Отчет на кмета инж. Иво Цветков за мандат 2011 - 2015 г.Филм на РАВА ТВ и Община Бяла Слатина.