Добре Дошли

Сградата на община Бяла Слатина

Слънчогледи край община Бяла Слатина

Културен дом в община Бяла Слатина

Изглед към община Бяла Слатина

21.11.2014
Две Обяви на Дирекция "Бюро по труда" - гр. Бяла Слатина

Дирекция "Бюро по труда" гр. Бяла Слатина уведомява за Инициатива на Агенцията по Заетостта, с която през периода 24 - 28.11.2014 г. от 10.00ч. до...


19.11.2014
Покана за участие в публично обсъждане на проекта на бюджет за 2015 г. на Община Бяла Слатина

Уважаеми съграждани, На основание на чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси, Ръководството на Община Бяла Слатина Ви кани да участвате в публичното...


14.11.2014
Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг

Община Бяла Слатина уведомява всички граждани, общински съветници, кметове и кметски наместници, обществени организации, медии и всички заинтересовани лица, че организира среща за обществено обсъждане.


29.10.2014
IX-то заседание на Обществения съвет за подпомагане работата на кмета на община Бяла Слатина

IX-тото заседание на Обществения съвет за подпомагане работата на кмета на община Бяла Слатина ще се проведе на 31.10.2014 г. от 14.00часа в залата на...


23.10.2014
Конкурс за Есе, послучай Деня на Народните Будители

На 30 Октомври от 17:30 часа, в 6-та зала на НЧ "Развитие - 1892", Общинско краеведско дружество "Сребреня" Ви кани на честване на Деня на...


22.10.2014
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ на кандидатите участвали в процедура за подбор на персонал и лица за подкрепящи дейности по проект „Като в свой дом“, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12-0060-C0001

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ на кандидатите участвали в процедура за подбор на персонал и лица за подкрепящи дейности по проект „Като в свой дом“, процедура за директно...