Сигнали за корупция

Добре Дошли

Белослатински панаир 2016

Сградата на община Бяла Слатина

Отчет на Кмета за мандат 2011-2015 г.

Слънчогледи край община Бяла Слатина

Културен дом в община Бяла Слатина

Изглед към община Бяла Слатина

Новини

27.08.2016
Встъпителна пресконференция по Проект „От ранно детско развитие към образователна интеграция”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.001-0120-C01/ 01.08.2016г. по Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Община Бяла Слатина организира встъпителна пресконференция, провеждаща се в рамките на Проект BG05M2OP001-3.001-0120-C01/ 01.08.2016 г. „От ранно детско развитие към образователна интеграция“. Встъпителната пресконференция ще...


27.08.2016
Встъпителна пресконференция по Проект „От ранно детско развитие към образователна интеграция”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.001-0120-C01/ 01.08.2016г. по Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Община Бяла Слатина организира встъпителна пресконференция, провеждаща се в рамките на Проект BG05M2OP001-3.001-0120-C01/ 01.08.2016 г. „От ранно детско развитие към образователна интеграция“. Встъпителната пресконференция ще...


24.08.2016
Белослатински панаир 08-11 Септември 2016.

Заповядайте!


22.08.2016
Детски конкурс за разнородни таланти.

На 08.09.2016 г. заповядайте на "Бяла Слатина в търсене на талант". Цел: Откриване и насърчаване на деца с таланти и деца с желание за изява,...


12.08.2016
Покана за участие в общински футболен турнир „ Бяла Слатина - 2016”

Общинска администрация Бяла Слатина за пета поредна година организира Общински футболен турнир „Бяла Слатина - 2016”. Турнирът е част от мероприятията, посветени на традиционния Белослатински...


10.08.2016
На 09.08.2016 г. на официална церемония в Министерството на науката и образованието Заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов връчи договора за безвъзмездна финансова помощ на Община Бяла Слатина.

Договорът е по процедура BG05M2OP001-3.001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“ в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за...