За Бяла Слатина

Новини


20.07.2021
До местните ръководства на политически партии и коалиции от партии, във връзка с изпълнение на задълженията Ви по чл. 186. ал.3 от Изборния Кодекс, след проведените на 11.07.2021 г. избори за Народно събрание. - виж подробен файл  в "прикачени документи".

07.07.2021
Със заповед № ОХ-574/29.06.2021г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 155 (сто петдесет и пет) войнишки длъжности за приемане на  военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски след провеждане на конкурс, както следва:- за гарнизон Стара Загора, 35 бр. длъжности;- за гарнизон Ямбол, 14...

06.07.2021
10 Юли 20:00 часа площад  пред Общината.

22.06.2021
Винаги се получава уникално изживяване, защото всички деца и самодейци са невероятни артисти Тази година концертът беше в подкрепа на Обществения фонд в Бяла Слатина, за което сме изключително благодарни По време на събитието бяха дарени 1500 лв. за Фонда. Благодарение на това Фондът ще успее да финансира и 4-те идеи, участвали в Третата покана за кандидатстване....

18.06.2021
Kрайни резултати от проведена процедура за подбор на персонал по проект „Патронажна грижа + в община Бяла Слатина“, финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002-0135-C01/21.05.2021 г., по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа + “, приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовката...

Галерия