Добре Дошли

Отчет на Кмета за мандат 2011-2015 г.

Сградата на община Бяла Слатина

Слънчогледи край община Бяла Слатина

Културен дом в община Бяла Слатина

Изглед към община Бяла Слатина

Новини
27.04.2016
Великденски празници 2016

21.04.2016
Откриване на проектни дейности по проект „Играя и уча на двора”, се състоя в ЦДГ „Незабравка“ в Бяла Слатина.

Това е проект по програма „Участвам, Дарявам, Променям” на сдружение „Първи юни”, изпълнявана с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България”. Целта на проекта „Играя...


19.04.2016
Съобщение на Дирекция "Местни данъци и такси"

Уведомяваме Ви , че на 03 май изтича срока за плащане с 5% отстъпка на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъка...


19.04.2016
Майски културни празници 2016

Програмата


18.04.2016
Конкурс по повод първия рожден ден на Фонд "Участвам - дарявам - променям" - Бяла Слатина".

ДАРИТЕЛСКИЯТ СЪВЕТ НА ФОНД „УЧАСТВАМ – ДАРЯВАМ – ПРОМЕНЯМ”- БЯЛА СЛАТИНА” ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТВОРБА – КАРТИНА, ПЕСЕН, ВИДЕОКЛИП, СТИХ, ЕСЕ, ТАНЦ ИЛИ...


11.04.2016
Община Бяла Слатина уведомява всички заинтересовани лица, че от 08.04.2016 г. стартира приема на документи за наемане на специалисти за осигуряване на интегрирани социални услуги.

ОБЯВАОбщина Бяла Слатина, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002-0240-C001/18.12.2015 г. по проект „Център за независим живот в Община Бяла...