Добре Дошли

Сградата на община Бяла Слатина

Слънчогледи край община Бяла Слатина

Културен дом в община Бяла Слатина

Изглед към община Бяла Слатина

23.10.2014
Конкурс за Есе, послучай Деня на Народните Будители

На 30 Октомври от 17:30 часа, в 6-та зала на НЧ "Развитие - 1892", Общинско краеведско дружество "Сребреня" Ви кани на честване на Деня на...


22.10.2014
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ на кандидатите участвали в процедура за подбор на персонал и лица за подкрепящи дейности по проект „Като в свой дом“, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12-0060-C0001

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ на кандидатите участвали в процедура за подбор на персонал и лица за подкрепящи дейности по проект „Като в свой дом“, процедура за директно...


10.10.2014
ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Община Бяла Слатина удължава срока за изразяване на интерес от потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Ранна интервенция на уврежданията” и „Индивидуална педагогическа подкрепа на...


10.10.2014
Съобщение за премахване на агитационни материали

На основание чл.186, ал.3 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 722-НС/15.08.2014 г., Раздел II, т.25 на Централна избирателна комисия, Ви напомням, че...


07.10.2014
Отбелязване на "Деня на ромския бит и култура" в гр. Бяла Слатина

Център за развитие на общността гр. Бяла Слатина и Местна активна група " Ромед", ви кани на отбелязване на "Деня на ромския бит и...


03.10.2014
Списък на пострадалите от наводнението, които ще бъдат подпомогнати от фонд за незабавно подпомагане на Международната Федерация на Червен Кръст

Под формата на парична сума, определени от Обществен съвет назначен със Заповед №395/08.09.2014г. на Кмета на Община Бяла Слатина.Чрез предоставяне на ваучери за закупуване на...