Добре Дошли

Сградата на община Бяла Слатина

Слънчогледи край община Бяла Слатина

Културен дом в община Бяла Слатина

Изглед към община Бяла Слатина

12.09.2014
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ ОТКРИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ НА БЯЛА СЛАТИНА

Заместник-министърът на околната среда и водите - Владимир Дончев, кметът на Община Бяла Слатина – инж. Иво Цветкови управителят на „ВиК” ЕООД, гр. Враца –...


11.09.2014
ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ И ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „РЯЗАНЕ НА ЛЕНТА”

Уважаеми колеги, Община Бяла Слатина има удоволствието да Ви покани на пресконференция, на 12 септември 2014 г. (петък) от 15:30 ч., в Заседателната зала на...


11.09.2014
Проект "Аз и моето семейство". ПОКАНА за изразяване на Интерес

Община Бяла Слатина удължава срока за изразяване на интерес от потенциални кандидати за предоставяне на услугите по Проекта за социално включване (позиция социален работник -...


10.09.2014
Заповед 397 / 09.09.2014 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, инж. Иво Цветков, във връзка с провеждането на традиционния Белослатински панаир 11-14 септември 2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 1, т. 1 и 2 и чл.8 от Наредба № 1 за обществения ред...


10.09.2014
Обява. Подбор на специалисти за подкрепящи дейности в цeнтър за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ 2 броя за деца и младежи с увреждания в гр. Бяла Слатина.

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА в качеството си на бенефициент по проект „Като в свой дом”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме...


10.09.2014
Обява. Подбор на персонал в два центъра за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ за деца и младежи в гр.Бяла Слатина.

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА в качеството си на бенефициент по проект „Като в свой дом”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме...