За Бяла Слатина

Новини

06.07.2022
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,       Имам удоволствието да Ви поканя (Вас или Ваш представител) да участвате на изнесена приемна, организирано от Областен информационен център – Враца на тема „Актуални и предстоящи процедури за финансиране на проекти със средства от ЕСИФ за 2022“. Експертите от центъра ще представят актуалните процедури по ОП „Иновации и Конкурентоспособност“,...

29.06.2022
В днешния ден са предвидени редица прояви и инициативи, с които да се засили вниманието на обществото към проблемите на пътната безопасност. Всички те преминават под мотото „На пътя животът е с предимство“.

28.06.2022
ОБЯВЛЕНИЕ Община Бяла Слатина в качеството си на бенефициент по проект „Патронажна грижа + в община Бяла Слатина“, финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.004-0152-C01/15.06.2022 г., по процедура BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + - Компонент 2“, приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и...


16.06.2022
ИНФОРМИРАНа основание заповед 3РД - 530/14.06.2022 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции е разкрита процедура по обявяване на 20/двадесет/ войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, в Съвместното командване на специалните операции:- в.ф. 56100 - Пловдив - 3 длъжности;-...


Галерия