Добре Дошли

Сградата на община Бяла Слатина

Слънчогледи край община Бяла Слатина

Културен дом в община Бяла Слатина

Изглед към община Бяла Слатина

30.03.2015
Съобщение за стартиране на услуга - Личен асистент

Прием на документи за лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа“.Общинска администрация Бяла Слатина, като партньор на АСП по проект №2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за...


20.03.2015
Съобщение на Държавно Предприятие - Радиоактивни отпадъци.

Процедура по оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение НХРАО.


12.03.2015
Съобщение.Относно контрола на земеделската и горска техника.

Община Бяла Слатина уведомява всички земеделски производители.


10.03.2015
Съобщение, съгласно чл.124б, ал.2

Разрешение за изработване на Проект на Парцеларен план за изграждане на трасета.


06.03.2015
Заповядайте на 8 март 2015 г. от 11,00 часа пред ресторант „Малкия Брюксел” гр. Бяла Слатина

Уважаеми Дами,Осми март е денят за международно признание към Вашите постижения, а за мен повод да изразя своята признателност и благодарност.С уважение,инж. Иво ЦветковКмет на...


06.03.2015
Първи проекти по Програма „Участвам – дарявам – променям”, администрирани от Сдружение „Първи юни”.

Инициативи, които ще се осъществят в следващите 6 месеца, с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България” на територията на община Бяла Слатина, стартираха от...