За Бяла Слатина

Новини


04.08.2022
  На основание чл.72б, ал.3 от ППЗСПЗЗ и във връзка със Заповед №167/01.08.2022 год. и Заповед №168/01.08.2022 година на Директора на ОД „Земеделие” град Враца, уведомявам всички собственици и ползватели, подали Декларации по чл.69, ал.1 от ППЗСПЗЗ и Заявления по чл.70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ за участие в процедура по реда на Глава пета „а” Ползване...13.07.2022
       Уважаеми съграждани,         Уведомявам Ви, че във връзка с подмяната на водопроводните тръби в гр. Бяла Слатина в периода от 13.07.2022г. до 21.07.2022г. включително, в района около бензиностанция „Лукойл“ (отсечката по ул. “Васил Левски“ от моста над р. Скът до автобусната спирка за с. Бърдарски геран и отсечката по ул. “Иванчо Съйнов“ от ул. “Васил...

08.07.2022
На основание заповед № 3РД-847/04.07.2022г. на командира на Сухопътните войски, са обявени 265 (двеста шестдесет и пет) войнишки длъжности след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования (в. ф.) от Сухопътните войски, както следва:- за гарнизон София - 18 места;- за гарнизон Стара...

Галерия