Сигнали за корупция
Обява до заинтересованите лица и общественост за среща за обществено обсъждане. Инвестиционно предложение.
16.01.2017
На основание чл.6 ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ЕТ "Любчо Чомаковски" с. Търнава - натисни върху...

Обява за среща за обществено обсъждане. Инвестиционно предложение.
12.01.2017
"Симекс"ЕООД гр. Криводол, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че е инициирана среща, за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието на околната...

Актуална информация за пътно-транспортната обстановка на територията на община Бяла Слатина към 11,00 ч. на 09.01.2017 г.
09.01.2017
Пътeн участък по направление град Бяла Слатина - село Борован е отворен за движение. Шофирайте с повишено внимание!; Пътен участък по направление град Бяла Слатина –...

Съобщeние
08.01.2017
Във връзка с усложнената зимна обстановка и ниски температури, с цел да се избегнат всякакви рискове за здравето на учениците и учителите, със заповед №...

Актуална информация за пътно-транспортната обстановка на територията на община Бяла Слатина към 09,00 часа на 08.01.2017 г.
08.01.2017
Пътeн участък по направление град Бяла Слатина - село Борован е отворен за движение. Шофирайте с повишено внимание!; Пътен участък по направление град Бяла Слатина –...

Актуална информация за пътно-транспортната обстановка на територията на община Бяла Слатина към 10,30 ч. на 07.01.2016 г.
07.01.2017
Пътeн участък по направление град Бяла Слатина - село Борован е отворен за движение. Въпреки всичко може да се използва и обходния маршрут - град...